Overzicht taken Opleiding Close and Connected in de eerste 1000 dagen

Hier vind je een overzicht van de taken die je dient te maken tussen de module basis en gevorderd

Gevorderden Opleiding voorbereiding en checklist
Checklist voorbereiding Certificeringsopleiding

Gevorderden opleiding checklist

Deze checklist is bedoeld om je een overzicht te geven van de vereisten om deel te kunnen nemen aan de gevorderden module
Door de punten op de checklist te doorlopen, kan je je voorbereiden op de cursus.

Samenvatting – Vereisten voor de Gevorderden opleiding

 •  5 consulten met volledige documentatie
 • Reeks foto’s
 • Geschreven concept voor een individueel consult

Belangrijk: het certificaat van deelname kan alleen worden toegekend als aan alle vereisten is voldaan.

Ik heb de volgende zaken behandeld en ingeoefend:

 1. De knooptechnieken uit de basismodule:
 • Platte knoop & schuifknoop
 • Heup-draagtechnieken
 • Buik-draagtechnieken
 • Ruck – basis rugknoop geweven doek
 • Ring Sling
 • Rekbare doek
 • Voorgevormde dragers
 • Mei Tai / half buckle drager
 1. Literatuur over dragen Zie voor ideeën de leeslijst in het handboek
 2. Empathische ondersteuning als een belangrijk onderdeel in het werken met ouders > Ik heb de relevante pagina’s in het handboek gelezen
 3. Uitgevoerd en gedocumenteerd individuele draagbegeleidingen
 4. Serie foto’s gemaakt
 5. Geschreven concept voor een draagbegeleiding

Overzicht taken in voorbereiding van de Gevorderden Module:

 1. Verslagen van 5 individuele draagbegeleidingen (vooraf doorsturen – zie extra uitleg)
 2. Afgedrukte knoopserie foto’s (vooraf doorsturen – zie extra uitleg)
 3. Uitgewerkt concept (vooraf doorsturen – zie extra uitleg)

1. Beschrijving van de individuele draagbegeleiding

De volgende aspecten dienen in het verslag worden opgenomen:

 • Datum en plaats van het consult
 • Gegevensbescherming à zonder de familienaam van de ouders alsjeblieft
 • De leeftijd van het kind
 • Voorkennis en verwachtingen van ouders (ervaring met dragen)
 • Inhoud van het consult
 • Verloop van het consult
 • Resultaten
 • Foto’s van het eindresultaat (toestemming van ouders en gegevensbescherming)

 Reflectie:

 • Hoe heb je de ouders verteld dat je nog steeds in opleiding bent?
 • Hoe heb je het consult ervaren?
 • Hoe denk je dat de ouders het consult hebben ervaren?
 • Was het consult succesvol? Met andere woorden: hebben de ouders vertrouwen in   het gebruik van de aangeleerde techniek en voelden ze zich aangemoedigd in hun rol als ouders?
 • Wat is de redenering achter wat je hebt beschreven?

2. Een reeks foto’s maken voor de gevorderden opleiding

Maak een reeks foto’s voor elk van de volgende knooptechnieken:

 • Platte knoop
 • PWCC met rekbaar doek
 • FWCC = basis buikknoop met geweven doek
 • Ruck = basis rugknoop met geweven doek
 • Ring Sling
 • 3 voorgevormde dragers : Baby op de buik 
 • Kies een draagzak waarmee je ook de rugdraagtechniek kan demonstreren.

Kies 1 van de bovenvermelde technieken en maak i.p.v. een fotoserie een video van de techniek. 

 De reeks foto’s moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Jij wordt afgebeeld op de foto’s.
 • Demonstreer de volgorde van de individuele stappen van de knooptechniek.
 • Kopieer de handleiding niet. Soms zijn de stappen door de jaren heen veranderd.
 • De foto’s moeten gebaseerd zijn op wat je tijdens de opleiding hebt geleerd en begrepen.
 • De 4-fasen techniek moet herkenbaar zijn.
 • De verschillende stappen kunnen, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden uitgelegd met behulp van tekst.

3. Een concept creëren voor een individueel consult

Het concept moet het volgende omvatten:

 •  Basisprincipes voor het geven vaan een draagconsult.
 • Rol / zelfperceptie van de draagconsulent.
 • Actie concept; “Dit is hoe ik met je wil werken.” “Dit is hoe ik verschillende situaties met je zal aanpakken.”
 • Veiligheidsconcept.
 • Privacy concept
 • Hygiëne concept.

Bijkomende aandachtspunten:

 •  Beveiliging, verzekering.
 • Netwerken.
 • Verdere training.
 • Kledingvoorschrift.
 • Marketing
 • Voorzieningen en uitrusting.

Een geschreven concept is fundamenteel voor elke professionele activiteit en ook voor uw eigen succes als consulent.

Het helpt je elk aspect van je begeleiding op een duidelijke en gestructureerde manier voor te bereiden en uit te voeren, en het kan je helpen om succesvol om te gaan met de onverwachte situaties die zich voordoen tijdens een draagconsult.

Een concept staat echter niet vast. Het groeit mee met je praktijk en ervaring en dient regelmatig worden aangepast en uitgebreid.

Hier vind je een overzicht van de taken die je dient te maken als voorbereiding op de certificeringsmodule ( laatste 3 d )

Certificeringsopleiding checklist


Deze checklist is bedoeld om je een overzicht te geven van de vereisten omgecertificeerd draagconsulent van Die Trageschule® te worden.

Door de punten op de checklist te doorlopen, kan je je voorbereiden op de laatste module.

Vereisten voor certificering:

 • Basisprincipes van een draagbegeleiding
 • Aangepast schriftelijk concept voor individuele draagbegeleidingen
 • Verslag van een individuele draagbegeleiding
 • Geschreven concept voor een groepsworkshop
 • Verslag van een groepsworkshop met min. 3 deelnemers.
 • Presentatie van 15 minuten 
 • Knoopfoto series
 • Vaardigheid om ouders te begeleiden en te ondersteunen bij het leren van
  verschillende draagtechnieken en het gebruik van verschillende draagzakken

Belangrijk:
Het certificaat kan pas worden uitgereikt als aan alle eisen is voldaan.

Informatie over certificering:

Theoretisch examen

Bereid een presentatie van ongeveer 15 minuten voor.
Het doel is om onderzoek te doen naar ( een onderdeel van ) een onderwerp dat verband houdt met het dragen van baby’s en dat je zelf interessant vindt.

Presenteer dit op een leuke en leerzame manier.

Praktisch examen

Deel 1: Herzien geschreven concept voor je individuele draagbegeleiding

Tip: Vul aan met een andere kleur wat je aangepast hebt na je de ervaring van
je eerste draagbegeleidingen

Het concept moet het volgende omvatten:

 1. Jouw Basis principes voor een draagbegeleiding
 2.  Jouw Rol/zelfbeeld als draagconsulent
 3. Actieconcept; „Zo wil ik met je werken.“ „Zo zal ik er verschillende doorlopen
  situaties samen met jou.“
 4. Veiligheidsconcept.
 5. Privacy-concept.
 6. Hygiëneconcept.
 7. Extra aandachtspunten:
  • Veiligheid
  • Netwerken.
  • Verdere training.
  • Kledingvoorschrift.
  • Reclame.
  • Faciliteiten & uitrusting.

Deel 2: Beschrijf een individuele draagbegeleiding

De volgende gegevens moeten worden vermeld:

 • De datum en plaats waar het overleg heeft plaatsgevonden
 • Wijzig de naam van de ouders
 • De leeftijd van het kind
 • Uitgangspunt ouders (ervaring met dragen, verwachtingen etc.)
 • Inhoud begeleiding ( Welke zaken heb je aangeleerd, behandeld? )
 • Verslag begeleiding ( Hoe is het verlopen? )
 • Resultaten
 • Foto van het kind in de draagdoek (Toestemming van ouders en
  gegevensbescherming

Reflectie:

 • Hoe heb je de ouders verteld dat je nog in opleiding bent?
 • Hoe heb je je begeleiding zelf ervaren?
 • Hoe denk je dat de ouders de begeleiding hebben ervaren?
 • Is je draagbegeleiding geslaagd? Dat wil zeggen: hebben de ouders vertrouwen gekregen in het gebruik van de aangeleerde technieken en voelden ze zich aangemoedigd in hun ouderschap?
  • Hoe kom je tot je conclusies?

Deel 3: Maak een geschreven concept voor een groepsworkshop

Gebruik het schema met hulpvragen in je handboek.

 • Geef een workshop voor minimaal 3 deelnemers.
 • Beschrijf hoe de workshop ging

De volgende gegevens moeten worden vermeld:

 • Datum en plaats.
 • Wijzig de namen van de ouders en kinderen
 • Leeftijden van kinderen ( indien van toepassing )
 • Inhoud workshop
 • Tijdschema
 • Resultaten
 • Foto’s van de ruimte en de resultaten van je workshop ( gelieve gezichten te
  verbergen/maskeren

Reflectie:

 • Hoe heb je de workshop zelf ervaren?
 • Heb je je aan je tijdschema gehouden?
 • Kon je inspelen op individuele behoeften binnen de groepsdynamiek?
 • Wat waren je doelen voor de workshop, heb je ze bereikt?
 • Hoe kom je tot je conclusies?

Deel 4: Maak een serie foto’s van de volgende draagtechnieken:

 • Klassieke heupknoop ( rebozo ) of heupknoop met een schuifknoop
 • Front wrap cross carry ( basis buikknoop met geweven doek )
 • Ruck
 • Robins hip carry ( heupdragen met lang geweven doek )
 • Ringsling
 •  1 knooptechniek van naar keuze
 • 3 SSC ( draagzakken ) naar keuze waarbij je zowel buik, heup als rugdragen laat zien

De fotoserie moet aan de volgende criteria voldoen:

 •  Jij bent als draagconsulent in beeld
 • Maak een foto van elke stap in het knoopproces
 • De 4 fasen techniek moet duidelijk zichtbaar zijn
  ( voorbereiding – baby in – aanspannen – baby uit )
 • Je mag aanvullen met tekst, dit hoeft niet
 • Opgelet: Gelieve de handleiding  niet te kopiëren. Soms zijn
  stappen door de jaren heen veranderd. De afbeeldingen moeten gebaseerd zijn op
  wat je in de opleiding hebt geleerd en begrepen.
 • Zet de fotoseries in PowerPoint of een ander programma ( Graag max 2
  fotoseries per PP anders zijn de bestanden te zwaar om online te bekijken )
 •  Stuur ze tegen de afgesproken Deadline door
 • Maak een map in Google Drivemet de naam: ‘Jouw naam + CC JAAR’ 
 • Zet alle bestanden in deze map en deel ze mij via dietrageschule@gmail.com
 • Neem de fotoseries op de opleidingsdag mee door ze te printen of op een
  tablet of laptop