Algemene voorwaarden opleidingen die Trageschule België

Artikel 1: Inschrijving opleiding

Je kan je inschrijven voor een opleiding via deze website of door je naam, voornaam, adres,e-mailadres, telefoonnummer en ondernemingsnummer (indien van toepassing )+ de gewenste opleiding door te mailen naar nele@dietrageschule.be

Na inschrijven heb je recht op 14 kalenderdagen bedenktijd. Wens je je inschrijving in die periode te herroepen dan kan dit kosteloos.
Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvang je je factuur per mail.

Artikel 2: Annulering

  • Annuleer je na de 14 dagen herroepingstijd, dan betaal je sowieso een administratieve kost van € 30,00.
  • Bij annulering tussen 60 en 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd, daarna is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Indien je zelf een vervanger aanbrengt voor deze workshop, is geen annuleringsvergoeding verschuldigd. Je betaalt enkel een administratieve kost van € 30.

Hoe annuleren?

Opgelet! Een boodschap op een antwoordapparaat is onvoldoende om je deelname te annuleren.
Indien je last minute je deelname dient te annuleren, bel me dan persoonlijk op 0485 85 25 30, zo kunnen we meteen de nodige afspraken maken.
Bevestig je annulering steeds via mail om misverstanden te vermijden.

Artikel 3: Informatie over het meenemen van baby’s naar een opleiding

We houden van kinderen en we begrijpen dat je kleine kinderen niet lang alleen kan laten. De aanwezigheid van een baby kan een heel fijne ervaring zijn, maar kan ook het verloop van een opleiding verstoren.

Om deze reden hebben we een aantal regels afgesproken voor de opleidingen.

  • Je kunt je kindje meenemen naar de opleiding, zolang je ook iemand meeneemt die voor je kindje zorgt. Meestal is er op de locaties waar de opleidingen gegeven worden, ook wel een ruimte of iets dergelijks in de buurt, waar je kindje dan kan zijn. Informeer hier wel altijd van te voren naar.
  • Kinderen mogen altijd de opleidingsruimte binnen, wanneer ze gevoed moeten worden. De andere deelnemers mogen hier geen hinder van ondervinden en de opleiding wordt hiervoor niet gestaakt. Wel kan in overleg worden gekeken wanneer de pauzes zijn om zo e.e.a. op elkaar af te stemmen.
  • Gemiste opleidingsonderdelen worden niet herhaald om die reden. Deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat wanneer zij een onderdeel missen, ze dit in hun eigen tijd inhalen.
  • Baby’s (zeer jong zeker) mogen in de opleidingsruimte verblijven, zolang ze de andere deelnemers niet hinderen in het volgen van de opleiding. Niet alle baby’s zijn gelijk. In de praktijk zou je kunnen deelnemen met de aanwezigheid van je baby. Bedenk wel altijd dat toestemming van de groep hiervoor nodig is en ook dat wanneer je baby toch meer aandacht nodig heeft, je snel een back-up nodig hebt om voor je kindje te zorgen. Informeer dus steeds vooraf.

Deze regels zijn opgesteld vanuit de zorg voor alle deelnemers van de opleiding. Houd alsjeblieft rekening met deze regels en de behoeftes van de deelnemers om te leren.
Deze regels zijn ook opgesteld om jou de kans te geven onze opleidingen te volgen, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de noden van je baby.

Alvast een warme welkom!
Nele Allaert

Eigenaar van Die Trageschule België-Nederland